Pallagi Mária: In memoriam Franz König - Tíz éve, 2004. március 13-án hunyt el Bécs bíboros-érseke

Legemlékezetesebb élményem Franz König bíboros-érsekről 2003. június 10.-hez kötődik. Megindító volt hallani az akkor 98 éves bíborosnak a Bécsi Stephansdom-ban megrendezett „Europa-Friedensvesper” alkalmával tartott előadását, mely gondolataival kapcsolódott a 2004-es Mariazelli Népek Zarándoklatához, ahová Közép-Kelet-Európa nyolc országából érkeztek a hívek.

Tovább
 

Orvos Levente: Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt vonalas politikai felfogása, jelesül merev szembenállása a kommunista rendszerrel. Ez utóbbi szempont a Vatikán kompromisszumos úgynevezett keleti politikája miatt lehet egyáltalán aggályok tárgya azon ma is élő papok, hívek szemében, akik egyetértettek ezzel az irányzattal, illetve akik a Lékai-, Paskai-érában szocializálódva találták meg egyháziasságuk érzelmi kötődéseit.

Tovább
 

Orvos Levente: Prohászka hatása Mindszenty bíboros életművére

Mindszenty József 34 évvel volt fiatalabb Prohászka Ottokárnál. E kettőjük között fönnálló bő emberöltőnyi korkülönbség – figyelembe véve személyes találkozásaikat – csak fokozhatta a későbbi bíboros szemében Prohászka tekintélyét; akiről mindig a legnagyobb tisztelet hangján szólt. Homíliáiban, beszédeiben számos alkalommal utal a nagy püspökre. A Beke-féle szentbeszédgyűjtemény indexe szerint Szűz Mária, Szent Péter és Pál, Szent Gellért, a nagy árpád-házi szentek és Pázmány után Prohászkát említi legtöbbször.

Tovább
 

Mózessy Gergely: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában


Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása

TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK A KÉT EGYHÁZMEGYE KÖZÖTT

A székesfehérvári és veszprémi egyházmegye történelmi kapcsolatrendszere mélyebb és szerteágazóbb annál, mint általában két szomszédos püspökségé lenni szokott. A veszprémi püspökség voltaképp anya-egyházmegyéje a székesfehérvárinak, hiszen az területéből szakadt ki 1777-ben új egyház-igazgatási egységként.

Tovább
 

Batta György: Mindszenty József ma is a magyarság szellemi vezetője

Azt hiszem, van már elég élettapasztalatom, hogy megpróbáljam megválaszolni a számomra legizgalmasabb kérdést: milyen világban élek, s ebben a világban mi értelme van az életemnek? Mindszenty Józsefről szóló előadásom nyitó részében meg kell vallanom: ahhoz, hogy rendíthetetlen a hitem, nagyban hozzájárultak a tudomány igazolta tények. Az élősejt kutatás bebizonyította, hogy az ember nem tud ilyen test-, állat és növényépítő parányokat teremteni, csak másolhatja a már létező sejteket. Az élet tehát nem földi eredetű.

Tovább
 

Németh Alajos: A meggyalázott karácsony

A Sopronkőhidai Büntetőintézet 1986-ban érkezik fennállásának századik évfordulójához. Sok kis és nagy esemény zajlott le az elmúlt száz év alatt a „nagy falon” belül, amelyekről csak az érdekeltek tudtak.

Egyetlen kivétel volt eddig, amely a sopronkőhidai fegyintézetet országos történeti érdekűvé tette: a negyven évvel ezelőtti halálos ítéletek és azok egy részének végrehajtása a „nagy falon” belül.

Tovább
 

Szabó Csaba: Mindszenty József veszprémi püspök letartóztatása és fogsága Sopronban 1944-ben

Mindszenty József a XX. század magyar történelmének egyik meghatározó személyisége. A vele foglalkozó sajtóanyag, történelmi szakirodalom, illetve a számos visszaemlékezés alapján a legszélsőségesebb kép rajzolódik ki a főpapról. Sokáig, a 20. század egyik legkártékonyabb szereplői között tartották számon. A korabeli újságok egy része Mindszenty Józsefet egy komikus, sötét, visszamaradott személyiségként igyekezett ábrázolni. Ez az irányzat érhető tetten a kommunista-szocialista diktatúra során keletkezett történelmi szakirodalomban és a hazai visszaemlékezések egy részében is.  Ugyanakkor van egy másik Mindszenty-kép is, amely ugyancsak a kortársak véleményén alapulva hat egészen máig. A szentként tisztelt karizmatikus főpap jelenik meg ezekben az írásokban.

Tovább
 

Pallagi Mária: ''Egy becsületbeli ügy''

FRANZ KÖNIG, BÉCSI BÍBOROS LÁTOGATÁSAI MINDSZENTY JÓZSEF HERCEGPRÍMÁSNÁL
(1963-1971)

A hidegháború alatti osztrák-magyar egyházpolitikai kapcsolatok egyik fő színterét a bécsi bíborosnak, Franz Könignek – a Vatikán megbízásából – a Mindszenty-ügyben tett közvetítő kísérletei jelentették. A kérdés általunk vizsgált dimenzióban történő elemzése azért is érdekes, mivel jó néhány mozzanatában szimbolizálja a vasfüggöny mögötti egyház mozgásterét, útkeresési kísérleteit.

Tovább
 

Mészáros István: Kik a „bukott rendszer örökösei?”

Adalékok Mindszenty és Nagy Imre viszonyához

Mindszenty 1956. november 3-án este elmondott rádióbeszédében többször is említésre került ez a szókapcsolat: „a bukott rendszer örökösei”. Mind az e témával foglalkozó szaktörténészek, mind az újságírók és politológus-kommentátorok kezdettől fogva máig úgy írtak, írnak erről, hogy a bíboros e kifejezéssel Nagy Imre reform-kommunista körét, illetve az 1956 októberében hatalomra került „Nagy Imre-kormányt”, tehát „a forradalom vezérkarát” illette.

Tovább
 

Szabó Csaba: Mindszenty József bíboros szabadon töltött napjai 1956-ban

A Décsey Gyula vezette ÁVH különítmény 1948. december 26-án tartóztatta le esztergomi székhelyén Mindszenty József bíborost (1892–1975). Budapesten az Andrássy út 60-ban zajló rövid vizsgálati szakasz után 1949. február 8-án a Budapesti Népbíróság Olti Vilmos bíró vezette különtanácsa életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a magyar katolikus egyházfőt. A Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon 1949. október 16-án megerősítette az elsőfokon hozott ítéletet.

Tovább
 
Oldal 1 / 2
Szemle


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. augusztus 11. kedd, Zsuzsanna és Tiborc napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Augusztus  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
     
  3  6  7
      

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere