Laudáció Szabó Ferenc jezsuita atyáról a Mindszenty Emlékérem átadásakor


Mindszenty Emlékérem egyházi kitüntetettje Szabó Ferenc jezsuita szerzetes. A laudációt Soós Viktor Attila a Mindszenty Társaság titkára mondta el a Országház főrendiházi termében 2012. november 3-án.


Szabó Ferenc laudációja

Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Karl Rahner, Pázmány Péter, Hans Urs von Balthasar, Prohászka Ottokár a katolikus egyház kiemelkedő tagjaiként, a teológia legnagyobbjai közé sorolhatók, a közös bennük, hogy páter Szabó Ferenc jezsuita szerzetes könyveket, tanulmányokat írt róluk.

Nemcsak a könyvtárak, hanem saját könyvespolcunkon is ott sorakoznak a Teológiai Kiskönyvtár, a Teológiai Zsebkönyvek, Mai írók és gondolkodók, Hitvédelmi füzetek, Anima-Una könyvek kötetei, mind-mind olyan sorozatok, melyeknek páter Szabó Ferenc jezsuita szerzetes volt a szerkesztője.

Katolikus szemle, Szolgálat, Mérleg, Vigilia, Távlatok olyan folyóiratok, amelyekbe páter Szabó Ferenc jezsuita szerzetes folyamatosan írt, cikkei, tanulmányai meghatározták ezen lapokat.

Szabó Ferenc 1931. február 4-én született a Zala megyei Kálócfán.

A pécsi jezsuitáknál érettségizett 1950-ben, majd a rendek feloszlatása után egy-egy évet az egri és a szombathelyi szemináriumban tanult. 1952-ben a zalaegerszegi ruhagyárban dolgozott. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten az Idegen Nyelvek Főiskoláján, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza, ahol lakott már akkor is Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból ugyanez év novemberében. Rendi tanulmányait a Leuven melletti eegenhoveni főiskolán végezte 1957 és 1963 között. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban az Institut Catholique-on.

1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. Római évei alatt rádiós szerkesztőként és magyar nyelvű, filozófiai, teológiai és irodalmi ihletettségű munkáival a nyugati szakirodalomtól elzárt hazai hallgatók és olvasók számára hozzáférhetővé tette a kortárs szellemi élet legértékesebb irányzatait gondoljunk a Teológiai kiskönyvtár sorozatra, és ezzel rendkívül fontos kultúrmissziót töltött be. Értelmezte és népszerűsítette a II. vatikáni zsinat tanításait, több ezer rádióadást készített. Szabó Ferenc csaknem negyven önálló mű, több – másokkal közösen kiadott – kötet és megszámlálhatatlan tanulmány szerzője. Foglalkozott Paul Valery, Paul Claudel, Pierre Emmanuel, François Mauriac, Albert Camus, valamint Sartre munkásságával, Babits Mihály, Ady Endre és Illyés Gyula költői világával, 2009-ben jelent meg Prohászka Ottokár élete és műve című kötete. Fő kutatási területe Pázmány Péter teológiai munkássága.

Nagy idők tanújaként, a Szentatya tolmácsaként Szabó Ferenc sok mindent tud, amit még ma sem lehet publikálni. Tolmácsként számos magyar politikai vezető vatikáni látogatásán, tárgyalásán volt jelen.

„Tengler Georg” fedőnéven dossziét nyitott az állambiztonság, mert be akarta Szabó Ferencet szervezni, ez a beszervezési kísérlet azonban sikertelen volt. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a feldolgozott anyagok között 79 olyan dosszié van, amelyben szerepel Szabó Ferenc. Az állambiztonsági szervek nyomon követték tevékenységét.

1992-ben tért haza Magyarországra, azóta a Távlatok című folyóirat főszerkesztője és állandó szerzője, tanulmányai, könyvismertetései, egyéb műfajú írásai megjelentek a Vigília, a Teológia, a Kortárs, az Új Írás, a Nagyvilág és más folyóiratokban, az Új Ember és több napilap hasábjain. Oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Apor Vilmos Főiskolán. 1993 és 1994 között a Magyar Rádió Felügyelőbizottságának tagja. 1994-től a Magyar Püspöki Kar médiabizottságának tagja.

Rendkívül termékeny író, a 70-es évektől kezdődően alig volt olyan év, amelyben ne jelent volna meg könyve vagy verses kötete. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön is.

Verseket már 1950-től kezdődően írt és Tűz Tamástól bátorító kritikákat kapott; ám amikor a jezsuita rendbe belépett, elöljárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verseskötetét csak 1982-ben adta ki Rómában.

Azt gondolom, hogy az előbb felsoroltak, a laudációban el nem mondott, be nem mutatott munkák, írások mind-mind nagyon fontosak, de van két terület, amelyről Szabó Ferenc nem hallgathat és nem is hallgat. Az Ostpolitik, a Vatikán keleti politikája és ebben a Mindszenty kérdés. Nála nagyobb rálátással, ismeretanyaggal ebben a hazában ember nem rendelkezik. Ő olyan szemtanú, aki átélve ezeket az eseményeket nem hallgat, hanem leírja, elmondja, amit megélt és tud. Tudva, hogy már nyomdában A VATIKÁN KELETI POLITIKÁJA KÖZELRŐL – AZ OSTPOLITIK SZÍNE ÉS VISSZÁJA – című kötete nyugodt szívvel teheti a
Pro Cultura Hungarica-emlékplakett, 1991
Illyés Gyula-díj, 1996
Stephanus-díj, 2001
Táncsics Mihály-díj, 2002
Doctor of Literature, 2003
Pro Cultura Christiana-díj, 2008
Magyar Örökség díj, 2011
Prokop Péter díj, 2012
Vár díj, 2012

mellé a Mindszenty Emlékérmet, Szabó Imrefia Béla szobrászművész súlyos alkotását, hiszen ez a díj is azt mutatja, hogy az életútja újabb és újabb feladatokat tartogat számára, hiszen Pázmány, Prohászka, Mindszenty olyan főpapok, akiket a saját koruk nem mindenben értett meg, az utókor rendre vitatkozik róluk, de Szabó Ferenc elhivatottsága, tárgyi ismerete, tudása segít bennünket, hogy megismerjük és megértsük ezen egyházi személyek tanítását és életét.

Kívánom, hogy a Sodrás utcai Faludi Ferenc Rendházban még nagyon sokáig írj, hogy gondolataid, tanításaid minél többekhez eljussanak!


Apám rózsái tanítanak című versedet idézem:

„Légy magad és felejtsd el magad
Másokért élj s hiteles lesz szavad
Tárulkozz ki te is a napsugárnak
örülj s szerezz örömet másnak!”

Ahogy eddig, tedd ezután is!


Vissza

 
Hír


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. július 4. szombat, Ulrik napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Július  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
    2
  

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere